You are here

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ เตรียมแข่ง Asia Cup Stage III in Taipei

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก มีการประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ 16 คน เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขัน รายการ "The 2017 Asia Cup, World Ranking Tournamnet, Stage III in Taipei during 3-10 July 2017" ณ ประเทศไต้หวัน

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ เตรียมแข่ง Asia Cup Stage III in Taipei

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ เตรียมแข่ง Asia Cup Stage III in Taipei

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ เตรียมแข่ง Asia Cup Stage III in Taipei

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ เตรียมแข่ง Asia Cup Stage III in Taipei