You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษามารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนู ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00 - 12:00น. จำนวน 40 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ จนครบหลักสูตรได้รับมอบวุฒิบัตรร่วมอบรมทุกคน

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017