You are here

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 - ลำปาง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา (ในส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2560 "การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1" ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยสฃาเขตลำปาง จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง โดยมี ผศ.เล็ก แสงมีอนุภาพ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด และปิด 

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 - ลำปาง

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 - ลำปาง

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 - ลำปาง

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 - ลำปาง