You are here

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:30 น. รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ กกท. ได้เดินทางมาเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิงธนูทีมชาติ ชุด ซีเกมส์ครั้งที่ 29 และนักกีฬาคนพิการซึ่งได้ทำการฝึกซ้อม ณ สนามยิงธนูหัวหมาก

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู