You are here

ประชุมสรุปหลังแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:00 น. ทางสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยมีการเรียกประชุมคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย หลังจากคณะนักกีฬากลับจากการแข่งขัน World Cup Stage I ระหว่างวันที่ 14-22 พฤษภาคม 2560 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสรุป ประเมินผล และวิเคราะห์ ผลการแข่งขันโดยผู้ฝึกสอน นายเลิศพร แก่นจันทร์

ประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai

ประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai

ประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai

ประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai