You are here

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ฝึกสอน" กีฬายิงธนู L2

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ "การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2" ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดย งบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมอบรม 37 คน

 

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

 

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2