You are here

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 39 (2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II and World Games 2017 Wroclaw Archery Qualification Bangkok, March 19 - 26, 2017) ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2560 ณ สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก หัวหมาก กกท. มี 26 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการณ์

สามารถเข้าดูผลการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ 2017 Asia Cup, Stage II's results 

สามารถดูการถ่ายทอดได้ที่ Bangkok 2017 Asia Cup stage II

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok