You are here

มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไป มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 17:00 น. ณ สนามรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18

มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18

มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18

มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18

มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18

มอบเหรียญ และร่วมพิธีเปิด "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น" ครั้งที่ 18