You are here

AF-Archery Open Chamnpionships

การแข่งขันกีฬายิงธนู จัดโดยชมรมกีฬายิงธนู AF ร่วมกับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน "AF-Archery Open Chamnpionships" ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้ผู้ตัดสินจากสมาคมฯ

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships

AF-Archery Open Chamnpionships