You are here

Hiroshima Team Training Camp

ทีมนักกีฬายิงธนูจาก Hiroshima มาขอฝึกซ้อม ณ สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก หัวหมาก กกท. ระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม 2560

Hiroshima Team Training Camp

Hiroshima Team Training Camp