You are here

2017 SEA.A.F. Archery Championships

การแข่งขันครั้งที่ 6 "SEA.A.F. Archery Championships" เมื่อวั้นที่ 19-24 มกราคม 2560 ณ กรุงYangon ประเทศเมียนม่า ที่สนาม "The World Myanmar Archery Field" ประเทศไทยส่งทีมนักกีฬา 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน นายเลิศพร แก่นจันทร์ ถูกเชิญเป็นผู้ตัดสิน ส่วนนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้แทนกรรมการเทคนิค หรือ Technical Delegate (T/D) ผลการแข่งขันนักกีฬาของไทยได้ชนะเลิศหลายตำแหน่ง

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships

2017 SEA.A.F. Archery Championships