You are here

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 3

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในการเข้าประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 3

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 3

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 3

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 3ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 3