You are here

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 2

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในการเข้าประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 2

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 2

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 2

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 2