You are here

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในการเข้าประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 211 ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559

ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559