You are here

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬา

คุณสมชัย อัศวสันติ อุปนายกฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการบริหารสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬา ของคณะกรรมการบริหารสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ-FONSA เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬา

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬา

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬา