You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016 /2

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษามารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนู ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 9:00 - 11:30 น. จำนวน 65 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ ให้สมาคมฯ ฝึกอบรมการยิงธนูขั้นพื้นฐาน ทางสมาคมฯ จัดผู้ฝึกสอน 3 ท่าน คือ พันจ่าเอก เด่นชัย เทพนา, พันจ่าเอก วิทยา ทำว่อง, และ พันเอก อิศรินทร์ ไทยเอื้อ จนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม สมาคมฯ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ร่วมอบรมทุกท่าน

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016 /2

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016 /2

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016 /2

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016 /2