You are here

Executive Board Member Meeting at Rio Olympic

ในการแข่งขัน Rio Olympic ครั้งที่ 31 ทางสหพันธ์กีฬายิงธนูโลกได้จัดให้มีการประขุม คณะกรรมการบริหาร "Executive Board Member Meeting at Rio Olympic" ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2559 ซึ่งนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ เป็นรองประธาน สหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ได้เดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และช่วยกันทำหน้าที่ต้อนรับคณะกรรมการของ IOC ที่มาชมการแข่งขัน การดำเนินการแข่งขันของกีฬายิงธนูฬนโอลิมปิคเกมส์ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จ อย่างดียิ่ง ได้รับการชมเชยจากสื่อมวลชนหลายๆฉบับและทีวีด้วย

Executive Board Member Meeting

Executive Board Member Meeting

Executive Board Member Meeting

Executive Board Member Meeting

Executive Board Member Meeting

Executive Board Member Meeting