You are here

2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาชาย 3 คน ได้แก่

  1. พันจ่าเอก วิทยา ทำว่อง
  2. พันจ่าเอก เด่นชัย เทพนา
  3. พันเอก อิศรินทร์ ไทยเอื้อ

ไปแข่ง Recurve man ในรายการ "2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei" ในวันที่ 7-14 กันยายน 2559 ผลการแข่งขัน พันจ่าเอก วิทยา ทำว่อง ได้เข้ารอบชิงเหรียญทอง ปรากฎว่าแพ้เจ้าภาพ นักกีฬาไทเป ได้รับเหรียญเงินแทน สมาคมฯ ถือว่าผลงานเข้าเป้าที่ตั้งไว้ โดยมี 9 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, คูเวท, มาเลเซีย, ไทย, ไทเป, และ เวียดนาม มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 131 คน เจ้าภาพจัดการแข่งขันภายในของมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาอีกประมาณ 550 คน

2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei

2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei

2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei

2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei

2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei

2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei