You are here

สมาคมยิงธนูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งนักกีฬามาฝึกที่ศูนย์ BAC

เมื่อวันที่ 15-25 สิงหาคม 2559 ทางสมาคมยิงธนูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ส่งนักกีฬามาฝึกยิงธนู ณ ศูนย์ฝึกสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก (Bangkok Archery Centre: BAC) โดยมีนักกีฬา โค๊ชและเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 14 คน

สมาคมยิงธนูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งนักกีฬามาฝึกที่ศูนย์ BAC

สมาคมยิงธนูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งนักกีฬามาฝึกที่ศูนย์ BAC

สมาคมยิงธนูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งนักกีฬามาฝึกที่ศูนย์ BAC

สมาคมยิงธนูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งนักกีฬามาฝึกที่ศูนย์ BAC