You are here

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมกีฬายิงธนูทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14:00-16:00 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึง 27 ตุลาคม 2559 โดยทางโรงเรียนได้บรรจุวิชายิงธนูเป็นหนึ่งในวิชาพละศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็ยต้นมา  โดยในเทอม 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักเรียนมาฝึกทั้งหมด 26 คน

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016

โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016