You are here

เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชุดสู้ศึกโอลิมปิคเกมส์ที่ประเทศบราซิล ส่วนหนึ่งจากที่ได้สิทธิ์ 52 คน 16 ชนิดกีฬา เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับโอวาท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ก่อนไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ ที่ รีโอ ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 4-13 สิงหาคม 2559

เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค

เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค

เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค

เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค