You are here

ฝึกสอนกีฬายิงธนูฟรีเพื่อประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้เปิดการฝึกสอนกีฬายิงธนูฟรี ให้กับประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์ (ภาพจากวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559)

ฝึกสอนกีฬายิงธนูฟรีเพื่อประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์

ฝึกสอนกีฬายิงธนูฟรีเพื่อประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์