You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษามารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนู ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30น. จำนวน 46 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ จนครบหลักสูตรได้รับมอบวุฒิบัตรร่วมอบรมทุกคน

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016