You are here

มอบชุดรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา ระหว่างแข่งโอลิมปิค 2016

สมาคมฯ ได้ร่วมการบรรยาย และมอบชุดรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 2016 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ โดยเชิญท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้บรรยาย

มอบชุดรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา ระหว่างแข่งโอลิมปิค 2016

มอบชุดรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา ระหว่างแข่งโอลิมปิค 2016

มอบชุดรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา ระหว่างแข่งโอลิมปิค 2016

มอบชุดรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา ระหว่างแข่งโอลิมปิค 2016