You are here

ประชุมนักกีฬาก่อนไปแข่งคัดตัว Olympic ที่ Antalya ตุรกี

ประชุมคณะนักกีฬา จำนวน 5 คนที่จะเดินทางไปแข่งขันคัดตัวไป Rio Olympic ที่ Antalya ตุรกี ระหว่างวันที่ 11-21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น.

ประชุมนักกีฬาก่อนไปแข่งคัดตัว Olympic ที่ Antalya ตุรกี

ประชุมนักกีฬาก่อนไปแข่งคัดตัว Olympic ที่ Antalya ตุรกีประชุมนักกีฬาก่อนไปแข่งคัดตัว Olympic ที่ Antalya ตุรกีประชุมนักกีฬาก่อนไปแข่งคัดตัว Olympic ที่ Antalya ตุรกี