You are here

Navy Open 2559

การแข่งขัน "Navy Open 5th ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้าน จังหวัดระยอง จัดโดยคณะอนุกรรมการยิงธนู กองทัพเรือ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

ประเภทคันธนูทดกำลัง จำนวน 35 คน

ประเภทคันธนูโค้งกลับ จำนวน 59 คน 

ประเภทคันธนูโค้งกลับ อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 12 คน

ประเภทคันธนู Traditional จำนวน 21 คน

Navy Open 2559

Navy Open 2559

Navy Open 2559

Navy Open 2559

Navy Open 2559

Navy Open 2559