You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู รุ่นที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมฯ ได้รับการติดต่อ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษาจำนวน 34 คน มารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนูเบื้องต้น เป็นรุ่นที่ 2 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก โดยมีบรรดาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติของสมาคมฯ มาช่วยอบรมให้ เวลา 9:00 น. - 11:45 น.

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู รุ่นที่ 2

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู รุ่นที่ 2

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู รุ่นที่ 2

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู รุ่นที่ 2