You are here

Recent content

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Storyโรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู archery06 years 5 months ago
Storyรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู archery06 years 6 months ago
Storyประชุมสรุปหลังแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai archery06 years 6 months ago
Storyเดินทางไป 2017 Hyundai Archery World Cup Stage I in Shanghai archery06 years 6 months ago
Pageรายระเอียดการส่งแข่งขันต่างประเทศ archery06 years 6 months ago
Storyการประชุมเตรียมทีมซีเกมส์ คณะกรรมการโอลิมปิคฯ archery06 years 6 months ago
Storyประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai archery06 years 6 months ago
Pageรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู archery06 years 7 months ago
StoryNavy Archery Open 2017 archery06 years 7 months ago
Storyมอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาไปแข่งซีเกมส์ archery06 years 7 months ago
Storyสมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ฝึกสอน" กีฬายิงธนู L2 archery06 years 7 months ago
Storyสมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ตัดสิน" กีฬายิงธนู L2 archery06 years 7 months ago
Pageรายระเอียดการจัดการอบรม archery06 years 7 months ago
Storyร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรวรรณ archery06 years 7 months ago
Storyประชุมนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai archery06 years 7 months ago
Storyการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 archery06 years 7 months ago
Storyงานรดน้ำรับพรในวันสงกรานต์ archery06 years 8 months ago
PageLevel 3 Coaching Course 2016 archery06 years 8 months ago
Pageครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ archery06 years 8 months ago
Pageประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ archery06 years 8 months ago
Storyร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย archery06 years 8 months ago
Page​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559 archery06 years 8 months ago
Pageเข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค archery06 years 8 months ago
Pageพิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ archery06 years 8 months ago
Pageเจรจา 18th Asian Games 2018 archery06 years 8 months ago

Pages