You are here

การอบรมสัมนามิติการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในทศวรรษใหม่

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ทวี  ศรีสุวรรณ์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการอบรมสัมนาเรื่องมิติการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในทศวรรษใหม่ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การอบรมสัมนามิติการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในทศวรรษใหม่

การอบรมสัมนามิติการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในทศวรรษใหม่