You are here

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1

โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1

การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1