You are here

13th Thailand Princess Cup

นายกสมาคมยกีฬายิงธนูแหไ่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีมอบเหรียญ ในการแข่งขันกีฬายินธนูในร่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 (13th Thailand Princess Cup) ระหว่าวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ Island Hall ห้างสรรสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ กทม. โดยมี Prof Sung-ho UM เลขาธิการ สหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเซีย ร่วมมอบเหรียญด้วย

Princess Cup

Princess Cup

Princess Cup

Princess Cup

Princess Cup

Princess Cup

Princess Cup