You are here

Bhutan Archery Team - Training Camp

คณะนักกีฬาชาย-หญิง 8 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน จาก Bhutan Archery Federation มาขอฝึกอบรมเทคนิคการยิงธนู Recurve and Compound ระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก ของศูนย์ฝึก Bangkok Archery Centre จำนวน 9 วัน ก่อนไปร่วมแข่งขัน 2018 Asian Games in Jakarta, Indonesia

Bhutan Archery Team - Training Camp