You are here

ทำพิธีกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังแข่งซีเกมส์

ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ นำผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 19-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร่วมทำพิธีกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ในการเดินทางไปกลับและได้เหรียญจากการแข่งขัน ซีเกมส์ ในครั้งนี้ 

ผลการแข่งขัน นักกีฬายิงธนูไทยได้ 2 เหรียญ คือ 

  1. พันจ่าเอกวิทยา ทำว่อง ได้เหรียญทองแดง บุคคลชายคันธนูโค้งกลับ
  2. ทีมชายคันธนูโค้งกลับ ได้เหรียญเงิน สมาชิกประกอบด้วย
    • พันจ่าเอกวิทยา ทำว่อง
    • นายนัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์
    • พันจ่าเอกเด่นชัย เทพนา
    • จ่าเอกอิศรินทร์ ไทยเอื้อ

ทำพิธีกราบไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังแข่งซีเกมส์