You are here

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรวรรณ

ภรรยาของ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร คุณหญิง อรวรรณ ฐานะจาโร ได้เสียชีวิตด้วยเหตุติดเชื่อในกระแสโลหิต สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ นายกสมาคมฯ ได้ไปร่วมงานสวดพระอ๓ิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ได้รับเกียรตินั่งแถวหน้ากับอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย มีนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมหลายท่าน

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรรณ

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรรณ

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรรณ

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรรณ