You are here

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย มีศูนย์ฝึกกีฬายิงธนูอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก และมีกิจกรรมในช่วงนี้ ดังต่อไปนี้

 

มอบธนูให้โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมป์"
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการยิงธนู เป็นกีฬานำร่อง

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

 

โรงเรียนชุมแสงสงคราม ครูกาญจนา พร้อมนักเรียน มาเรียนกีฬายิงธนู

ที่สนามชมรมกีฬายิงธนู พิษณุโลก

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย กรรมการบริหารสมาคมฯ