You are here

ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ พลเอก อาชวินทร์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบโล่เกียรติยศพระราชทาน และเกียรติบัตรพระราชทาน

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี (ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย) ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบโล่เกียรติยศพระราชทาน และเกียรติบัตรพระราชทาน แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้แทนองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 121 คน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี มอบหนังสือเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2559 แก่ผู้แทนพระองค์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวง พม. ร่วมพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559