You are here

รับรางวัล "สิงห์ฆเณศ" นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น. นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับรางวัล ในงานปรกาศรางวัลเกียรติคุณ "สิงห์ฆเณศ" รางวัลนักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

รับรางวัล "สิงห์ฆเณศ" นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

รับรางวัล "สิงห์ฆเณศ" นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

รับรางวัล "สิงห์ฆเณศ" นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

รับรางวัล "สิงห์ฆเณศ" นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

รับรางวัล "สิงห์ฆเณศ" นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559