You are here

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา “2016 Asia Cup World Ranking Tournament Stage I”

ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย (WAA) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๓๘ ( 2016 Asia Cup World Ranking Tournament Stage I ) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น ในการนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดให้ใช้การแข่งขันกีฬายิงธนู “เกษตรศาสตร์โอเพ่น” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๓๘

Download: รายละเอียด

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา